Thalia BaigorriaPast Races

Date Race Location Type
03/03/2024 305 Half-Marathon (2024) Miami, FL Half
01/27/2024 Life Time Tropical 5K (2024) Miami, FL 5k